Tin Tức

[Sự Kiện] Truy Tìm Đệ Nhất Trân Thú

Trân Thú trong Thiên Long Bát Bộ chưa bao giờ là chủ đề hết nóng, nay còn nóng hơn vì sự kiện Đệ Nhất Trân Thú đang diễn ra tại Thiên Long Chu Tước.
Quý bằng hữu hãy tham gia sự kiện Đệ Nhất Trân Thú từ ngày 25/06 để sở hữu Trân Thú cực vip tại Thiên Long Chu Tước.

Thời gian: Từ khi khai mở máy chủ tới 21h59p ngày 12/07/2022.
Thể lệ: quý bằng hữu thu phục Trân Thú sau đó mang đi sinh sản tại NPC Vân Phi Phi (170,237) Tô Châu.

1. Tất cả Trân Thú đều có thể tham gia sự kiện.
2. Trân Thú phải có tư chất Toàn mỹ, là Trân Thú đời 2 và chưa nâng ngộ tính.
3. Mỗi tài khoản facebook chỉ được đăng 1 bài tham gia sự kiện (Nếu đã đăng trước đó, thì cần xóa bài trước rồi mới đăng bài mới, không được chỉnh sửa).
4. Sau khi sinh sản xong quý bằng hữu vui lòng chụp lại ảnh Trân Thú kèm tên nhân vật và bình luận dưới bài viết tại Fanpage với nội dung như sau:
Tên nhân vật + tên trân thú + kèm tag #DeNhatTranThu

Ví dụ: ABC - Bác Mã - #DeNhatTranThu
Phần quà:
TOP 1: Trân Thú Cửu Tiêu Chiến Long ( Biến Dị Đời 8 ) tư chất 2888 + 1000 Bạc.
TOP 2: 500 Bạc.
TOP 3: 200 Bạc.