Tin Tức

[Sự kiện] Thiên Long Kỳ Tài

KHAI MỞ SỰ KIỆN THIÊN LONG KỲ TÀI TẠI MÁY CHỦ CHU TƯỚC
 
 
Thời gian :
• 19:30 ngày 02.07 đến 21:59 ngày 12.07 (Vietnam Time)
• 7:30 ngày 02.07 đến 09:59 ngày 12.07 (Central Time)

Thể lệ: Tính từ 19h30 ngày 02/07 đến 21h59p ngày 12/07 sẽ dựa trên BXH TOP Tài Phú chọn ra 10 bằng hữu có số bạc nạp cao nhất.


Giải Thưởng:

Top 1: Trùng Lâu Đới + Thời trang Yêu Minh Hề Kì Ám (vĩnh viễn, có thuộc tính) + Thú Cưỡi Thước Minh Mặc Vũ (vĩnh viễn, có thuộc tính) + 30 Tiềm Năng Chân Đan + 20 Tĩnh Tâm Thảo.
Top 2: Trùng Lâu Liên + Thời trang Yêu Minh Hề Kì Ám (vĩnh viễn, có thuộc tính) + 20 Tiềm Năng Chân Đan + 12 Tĩnh Tâm Thảo.
Top 3: Trùng Lâu Ngọc + Thú Cưỡi Thước Minh Mặc Vũ (vĩnh viễn, có thuộc tính) + 10 Tiềm Năng Chân Đan + 6 Tĩnh Tâm Thảo.
Top 4-10: 500 Cường Hóa Chí Tôn + 10 Tiềm Năng Chân Đan + 6 Tĩnh Tâm Thảo.