Tin Tức

[Sự Kiện] Đại Chiến Tống Liêu

Đại Chiến Tống Liêu
Thời gian diễn ra: Sự kiện Đại Chiến Tống Liêu diễn ra vào 21h thứ 7 hàng tuần.

1. Tới NPC Mông Diện Nhân (Tọa độ 255,246), báo danh và chọn Tiến vào [Đại Chiến Tống Liêu].

Sau đó các hạ sẽ được chuyển tới phòng chờ, 10 phút sau sẽ vào chiến trường.3. Chiến trường sẽ chia 2 phe TốngLiêu, các hạ có nhiệm vụ đi tiêu diệt những kẻ địch phe đối lập.
- 1 mạng địch sẽ được 55 điểm chiến trường, điểm sẽ tăng lên tương ứng với số liên trảm của các hạ.
- Phá [Đỉnh] của phe đối lập sẽ nhận được 50 điểm chiến trường cho cá nhân phá được, và 50 điểm chiến trường cho toàn phe.

 • Hạ gục [Tướng] của phe đối lập sẽ nhận được 500 điểm chiến trường cho cá nhân tiêu diệt, và 500 điểm chiến trường cho toàn phe của bằng hữu tiêu diệt.

 • - Ngoài ra tiêu diệt lính của phe đối lập cũng mang về số điểm chiến trường nhất định:
  + [Tốt]: 2 điểm chiến trường.
  + [Xa]: 2 điểm chiến trường.
  + [Mã]: 2 điểm chiến trường.
  + [Pháo]: 2 điểm chiến trường.
  + [Sĩ]: 10 điểm chiến trường.
  + [Tượng]: 10 điểm chiến trường.

 • 4. Phần thưởng sau khi kết thúc chiến trường sẽ dựa vào phe thắngphe thua nhận phẩn thưởng nhất định, cụ thể như sau:

  - Bằng hữu Top 1 nếu là Phe thắng: +3750 điểm chiến trường của phe thắng +1500 điểm thưởng = 5250 điểm chiến trường.

  - Nếu bằng hữu Top 1 thuộc phe thua sẽ nhận được: 2000 điểm chiến trường của phe thua + 1500 điểm thưởng = 3500 điểm chiến trường.

  Tương tự những bằng hữu còn lại sẽ dựa vào BXH tính theo bảng dưới đây:


 • Lưu ý: Các bằng hữu tối thiểu phải mang về cho phe của mình ít nhất 1 điểm thì mới được tính điểm thưởng chiến trường.