Tải Game

Tải Game

Yêu cầu hệ thống

» Hệ điều hành : Hỗ trợ các phiên bản Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10
» Yêu cầu khác :

Yêu cầu tối thiểu
CPU Intel Pentium III 800M
Memory 256 MB
VGA 32MB, hỗ trợ DirectX9.0c
HDD Phải còn trống ít nhất 2.5 GB mới cài được game
Yêu cầu đề nghị
CPU Core 2 Duo (3.0 Ghz) hoặc cao hơn
Memory 2 GB hoặc cao hơn
VGA 512 MB hoặc cao hơn, hỗ trợ DirectX9.0c trở lên
HDD Còn trống 5.0 GB hoặc hơn
DOWNLOAD FULL

DANH SÁCH CÁC BẢN TẢI
--Chỉ Cần tải một trong các đường link sau--
Google Driver Click tải bản đầy đủ (Cần đăng nhập Gmail) 2.6GB
Google Driver Click tải bản đầy đủ (Cần đăng nhập Gmail) 2.6GB
Link dự phòng Click tải bản đầy đủ (Không cần đăng nhập Gmail) 2.6GB
Link trực tiếp Click tải bản cập nhật (Khi đã có bản game trước đó) 90MB
Yêu cầu hệ thống

» Yêu cầu cài "Language for non-Unicode programs : Current Language" về English(United Kingdom)
» Yêu cầu máy phải cài DirectX 9.0
» Yêu cầu máy phải cài NET Framework 4.7